Thanh tra huyện có thẩm quyền thanh, kiểm tra hồ sơ đăng ký Hộ tịch không?

Chủ đề   RSS   
 • #515388 16/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thanh tra huyện có thẩm quyền thanh, kiểm tra hồ sơ đăng ký Hộ tịch không?

  Về nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra cấp huyện, chúng ta có thể kiểm tra quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Cụ thể:

  “Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
  ….
  7. Về thanh tra:
  a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
  b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao;
  c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ….”

  Từ quy định trên, theo quan điểm pháp lý của tác giả, thanh tra cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiêm trong việc thanh tra về lĩnh vực hộ tịch có tuân theo quy định pháp luật hay không.

   
  1301 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận