Thanh lý hợp đồng khi đổi tên doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #511969 10/01/2019

  Havnra

  Sơ sinh


  Tham gia:28/04/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thanh lý hợp đồng khi đổi tên doanh nghiệp

  Tôi xin hỏi trường hợp như sau:

  Đơn vị tôi và một doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế, hiện đã hoàn thành.

  Sau khi hoàn thành hợp đồng, doanh nghiệp kia đã đổi tên. Hai bên đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng.

  Tôi xin hỏi: Hai bên có thể ký biên bản thanh lý hợp đồng, trong đó có mục nêu việc thay đổi tên của doanh nghiệp kia hay là hai bên phải ký phụ lục hợp đồng  điều chỉnh tên của doanh nghiệp kia rồi mới ký biên bản thanh lý hợp đồng.

  Xin cảm ơn!

   
  2331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512200   14/01/2019

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (916)
  Số điểm: 7760
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 175 lần


  Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp có sự thay đổi tên Công ty thì phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mà pháp luật quy định mà không quy định nghĩa vụ thông báo trực tiếp đối với bên đối tác đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trước khi đổi tên

  Điều này không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp. Chính vì thế, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm với hợp đồng được ký trước đây với tên doanh nghiệp cũ.

  Theo ý kiến của riêng mình, bạn nên làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh tên của doanh nghiệp kia rồi mới ký biên bản thanh lý hợp đồng, theo mẫu sau:

   

  PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

  (Kèm theo hợp đồng số: ……  Ký ngày: …./…./20…..)

                                                …….., ngày ..... tháng .... năm 20……

  Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

  Thay đổi thông tin:

  STT

  Thông tin hiện tại

  Thông tin mới

  1

  Tên công ty

   

   

  2

  Địa chỉ

   

   

  3

  Mã số thuế

   

   

  4

  Số điện thoại

   

   

   

  Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

  Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

                                         

                Đại diện Bên A                                          Đại diện Bên B

            (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
  Havnra (15/01/2019)