Thành lập Trung tâm tư vấn du học trực thuộc công ty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #489186 10/04/2018

  tanthu

  Female
  Sơ sinh


  Tham gia:10/04/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành lập Trung tâm tư vấn du học trực thuộc công ty TNHH 2 thành viên

  Xin chào các Luật sư!

  Hiện công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, nay muốn thành lập TT tư vấn du học trực thuộc công ty thì thủ tục cần làm những gì?

  Trân trọng cảm ơn!

  Thư Trần

   

   
  2158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #489197   10/04/2018

  Kính gửi: tanthu;

  Tôi không phải Luật Sư nhưng có chút thông tin về chủ đề này nên mong được trao đổi.

  Về hoạt động tư vấn du học, Công ty bạn lưu ý hai nội dung sau:

  Thứ nhất, dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 107 Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (viết tắt là Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP). Điều 107 Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định như sau:

  "1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

  Thứ hai, kinh doanh tư vấn du học chỉ được thực hiện sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tư vấn du học. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận này được quy định tại Điều 108 Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP. Điều 108 Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định như sau:

  "1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  2. Hồ sơ gồm:

  a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

  b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

  3. Trình tự thực hiện:

  a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

  b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

  4. Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này".

  Trân trọng,

   
  Báo quản trị |