Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

Chủ đề   RSS   
 • #596485 30/12/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Kinh doanh bất động sản là ngành nghề hiện đang rất nổi trên thị trường, để mở rộng quy mô thì người ta có thể thành lập doanh nghiệp để kinh doanh nghành nghề này. Vậy nếu thành lập hợp tác xã thì có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Căn cứ Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau:

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:

  a) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

  b) Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

  Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

  c) Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

  2. Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

  Việc xác định vốn chủ sở hữu quy định tại khoản này được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, một trong những điều kiện để tổ chức kinh doanh bất động sản là phải Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản. Như vậy, thành lập hợp tác xã vẫn có thể kinh doanh bất động sản nếu đăng ký ngành nghề theo quy định.

   
  378 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596805   01/01/2023

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, thành lập hợp tác xã vẫn được phép kinh doanh bất động sản nếu như có đăng ký ngành nghề kinh doanh theo quy định. Bài viết của bạn rất hữu ích, mong tương lai có thể nhận thêm nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #597004   11/01/2023

  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, Điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản là phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

  Đối với Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  “Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

  1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

  2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

  3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

  5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

  6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2023)
 • #597172   18/01/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Xin bổ sung một số ý về bài làm của bạn như sau:

  Theo quy định pháp luật tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, có thể thấy điều kiện đầu tiên và tiên quyết của cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản là thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp/ hợp tác xã.

  Hai là, phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban quản lý dự án (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp. Bao gồm:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật.

  - Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

  - Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có)

  - Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

  Ba là, việc kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9 (điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh) và Điều 55 (điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh) Luật kinh doanh bất động sản 2014.

   
  Báo quản trị |  
 • #597175   18/01/2023

  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn ý kiến hữu ích của tác giả, bên cạnh đó tôi muốn bổ sung theo Nghị định 02/2022/Đ-CP cũng quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật, sẽ không bắt buộc phải đáp ứng ba điều kiện về thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #597419   27/01/2023

  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên theo mình được biết thì nếu hợp tác xã có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành và có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thì Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư. Thời gian lựa chọn chủ đầu tư là 30 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản đăng ký làm chủ đầu tư.

   
  Báo quản trị |  
 • #597688   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định mới tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP, pháp luật đã loại bỏ điều kiện vốn pháp định tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, theo đó, hợp tác xã có thể kinh doanh bất động sản khi đủ điều kiện mà không cần yêu cầu về vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng. 

  Trong trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó còn phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% hoặc 15% tổng vốn đầu tư tùy quy mô dự án nhất định, đây là sự thay đổi so với Nghị định 76/2015/NĐ-CP chỉ quy định mức vốn pháp định của DN kinh doanh bất động sản tối thiểu 20 tỷ đồng, quy định này đã làm rõ điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư dự án bất động sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #597761   29/01/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Thành lập hợp tác xã có được phép kinh doanh bất động sản không?

  Cảm ơn tác giả về các chia sẻ hữu ích này, theo đó có thể hiểu hợp tác xã vẫn có thể thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản nếu như hợp tác xã đã đăng ký ngành kề kinh doanh là bất động sản. Bài viết này rất thú vị, rất cảm ơn bạn.

   

   
  Báo quản trị |