Tháng 04/2024, chính sách về GTVT - Hàng không - Hoạt động vui chơi dưới nước có hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #609900 26/03/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (502)
  Số điểm: 8759
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 183 lần
  SMod

  Tháng 04/2024, chính sách về GTVT - Hàng không - Hoạt động vui chơi dưới nước có hiệu lực

  Tháng 04 sắp tới đây, hàng loạt những chính sách mới về hoa tiêu hàng hải, đăng kiểm, hàng không, hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau.

  (1) Thay đổi thành phần hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải

  Theo Thông tư 54/2023/TT-BGTVT được Bộ GTVT ban hành ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-BGTVT về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

  Theo đó, tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 54/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung quy định về Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải như sau:

  Đối với khóa đào tạo cơ bản: 

  - Đơn xin học (đối với người tự xin học) hoặc công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý.

  - Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp. Đối với Bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: Sổ thuyền viên; GCNKNCM do cơ quan thẩm quyền Việt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp.

  - Bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định.

  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

  - Trường hợp công dân Việt Nam có GCNKNCMHTHH do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, thì cần nộp bổ sung các giấy tờ  bao gồm: 

  + Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 54/2023/TT-BGTVT

  + Văn bản đề nghị miễn, giảm và giấy tờ chứng minh những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

  Đối với khóa đào tạo nâng cao: Người tham dự khóa đào tạo cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

  - Công văn đề nghị của tổ chức quản lý.

  - Bản sao có chứng thực GCNKNCMHTHH hạng Nhì hoặc tương đương.

  - Trường hợp công dân Việt Nam có GCNKNCMHTHH do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nộp bổ sung các giấy tờ như sau: 

  + Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 54/2023/TT-BGTVT

  + Văn bản đề nghị miễn giảm và giấy tờ chứng minh những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

  Xem chi tiết những sửa đổi, bổ sung về hoa tiêu hàng hải tại Thông tư 54/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/04/2024.

  (2) Sửa đổi 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

  Ngày 12/03/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định 233/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể, có 02 thủ tục hành chính và 01 thủ tục được bãi bỏ như sau:

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  Số hồ sơ TTHC

  Tên TTHC

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Cơ quan thực hiện

  I. Thủ tục hành chính do trung ương giải quyết


  1.004296

  Cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS)

  Thông tư 03/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  27/2011/TT-BGTVT quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

  Cục Đăng kiểm Việt Nam


  1.004281

  Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS)

  Cục Đăng kiểm Việt Nam

  Xem nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Quyết định 233/QĐ-BGTVT

  Bên cạnh những sửa đổi, bổ sung nêu trên Quyết định 233/QĐ-BGTVT cũng bãi bỏ thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty.

  Quyết định 233/QĐ-BGTVT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/04/2024.

  (3) Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

  Theo Nghị định 20/2024/NĐ-CP, từ ngày 10/04/2024, Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bao gồm những giấy tờ như sau:

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2024/NĐ-CP.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-01-nghi-dinh-20.doc Mẫu số 01

  - Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu hoặc tổ chức chuẩn bị bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định thành lập doanh nghiệp.

  - Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư cảng hàng không, sân bay trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay.

  - Bản sao hoặc bản sao điện tử tài liệu xác nhận kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu theo quy định về đầu tư xây dựng trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay.

  Bên cạnh đó, Nghị định 20/2024/NĐ-CP cũng đề cập đến trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng thì chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cảng vụ hàng không. Hồ sơ bao gồm các tài liệu như đã nêu trên.

  - Về thời hạn thẩm định hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Về nội dung thẩm định: 

  + Cảng hàng không, sân bay có được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc hay không.

  + Kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay có đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực khai thác theo quy định hay không. 

  + Phương án xây dựng kết cấu hạ tầng (đối với trường hợp đăng ký tạm thời) có phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực khai thác hay không.

  - Về cấp Giấy chứng nhận đăng ký:

  + Nếu hồ sơ hợp lệ, Cảng vụ Hàng không sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2024/NĐ-CP trong vòng 03 ngày làm việc.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-02-nghi-dinh-20.doc Mẫu số 02

  + Giấy chứng nhận sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, môi trường điện tử cho chủ sở hữu hoặc tổ chức quản lý cảng hàng không, sân bay.

  + Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ được thông báo để cập nhật vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay.

  Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận: Cảng vụ Hàng không sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối.

  - Đăng ký sau khi hoàn thành xây dựng: Cảng hàng không, sân bay đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời phải thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 60 ngày sau khi hoàn thành xây dựng.

  - Cấp lại Giấy chứng nhận:

  + Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, chủ sở hữu hoặc tổ chức quản lý có thể đề nghị cấp lại.

  + Cảng vụ Hàng không sẽ xem xét và quyết định cấp lại trong vòng 03 ngày làm việc. 

  Trường hợp từ chối cấp lại: Cảng vụ hàng không sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối.

  - Thu hồi Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay có thể bị thu hồi nếu không còn đáp ứng điều kiện cấp phép.

  Nghị định 20/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 10/04/2024.

  (4) Thay đổi thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

  Nghị định 19/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Theo đó, thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 sẽ được thực hiện như sau:

  - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải, hồ sơ bao gồm:

  + Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 19/2024/NĐ-CP.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-01-nghi-dinh-19.doc Mẫu số 01

  + Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu hoặc sơ đồ vị trí thiết lập phao và cờ hiệu.

  + Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Giao thông vận tải sẽ: 

  + Gửi văn bản và hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực để lấy ý kiến (trong vòng 02 ngày làm việc).

  + Chờ phản hồi từ Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực (trong vòng 02 ngày làm việc). Nếu không có phản hồi, coi như các đơn vị này đồng ý.

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bên cạnh thay đổi về thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 như đã nêu trên, Nghị định 19/2024/NĐ-CP còn thay đổi một số Biểu mẫu liên quan đến hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước như sau:

  Mẫu số 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-01-nghi-dinh-19.doc

  Quyết định công bố mở, cho phép hoạt động vui chơi giải trí tại vùng 2

  Mẫu số 02

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-02-nghi-dinh-19.doc

  Quyết định công bố đóng, không cho phép hoạt động vui chơi giải trí tại vùng 2

  Mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-03-nghi-dinh-19.doc

  Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

  Mẫu số 04

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-04-nghi-dinh-19.doc

  Đơn đề nghị đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước (dùng cho phương tiện đăng ký lại)

  Mẫu số 05

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-05-nghi-dinh-19.doc

  Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

  Mẫu số 06

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/mau-so-06-nghi-dinh-19.doc

  Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

  Nghị định 19/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2024.

   
  335 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận