Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được hỗ trợ cải thiện nhà ở?

Chủ đề   RSS   
 • #599961 04/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được hỗ trợ cải thiện nhà ở?

  Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những đối tượng chính sách được Nhà nước quan tâm hỗ trợ về đời sống, nhà ở trong quá trình sinh sống được tốt nhất.
   
  Qua đó bù đắp những công lao của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vậy đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được hỗ trợ cải thiện nhà ở hay không?
   
  than-nhan-cua-ba-me-viet-nam-anh-hung-co-duoc-ho-tro-cai-thien-nha-o?
   
  1. Đối tượng nào được hưởng chính sách người có công với cách mạng?
   
  Căn cứ Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định như sau:
   
  * Người có công với cách mạng bao gồm:
   
  - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
   
  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
   
  - Liệt sĩ;
   
  - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
   
  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
   
  - Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
   
  - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;
   
  - Bệnh binh;
   
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
   
  - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
   
  - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;
   
  - Người có công giúp đỡ cách mạng.
   
  * Thân nhân của người có công với cách mạng
   
  Ngoài ra, thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ cũng là đối tượng được hưởng chính sách người có công với cách mạng.
   
  Do đó, không những người người có công với cách mạng cũng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước mà thân nhân của họ cũng là đối tượng được hỗ trợ.
   
  2. Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hỗ trợ ra sao?
   
  Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020.
   
  Đối với trường hợp thân nhân của của Bà mẹ Việt Nam anh hùng cần hỗ trợ thêm việc cải thiện nhà ở thì căn cứ Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 như sau:
   
  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
   
  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.
   
  - Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết
   
  - BHYT đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.
   
  Như vậy, thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ không được hỗ trợ cải thiện nhà ở mà chỉ được hỗ trợ phụ cấp khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất, ngoài ra thân nhân còn được hưởng BHYT khi phục vụ Bà mẹ việt Nam anh hùng.
   
  395 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận