Thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động

Chủ đề   RSS   
 • #502039 13/09/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1751)
  Số điểm: 12028
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 268 lần


  Thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động

  Người có thẩm quyền ký các quyết định cách chức, sa thải phải là người đứng tên trên giấy phép kinh doanh ký có đúng không ạ?

  Ví dụ:

  Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng trên giấy phép kinh doanh. Tổng giám đốc và giám đốc công ty nhận ủy quyền về điều hành công ty và ký HĐLĐ và các hợp đồng dịch vụ có giá trị khoảng 1.000 tỷ chẳng hạn? Vậy tổng giám đốc có được ký quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật cho người lao động ở công ty không ạ?

  Hiện nay nội dung này được căn cứ vào văn bản nào quy định của nhà nước?

  Theo Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì:

  "Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động
  ...

  4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

  Cụ thể:

  "Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động
  1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:
  a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;
  c) Chủ hộ gia đình;
  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động."


  Đồng thời tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:
  "Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

  Theo đó đối với quyết định cách chức, sa thải thì người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động là người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan - tổ chức - đơn vị. Trường hợp trên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. 

   
  13448 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận