Thẩm quyền quyết định thành lập ban chỉ đạo 138 các cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #544817 29/04/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thẩm quyền quyết định thành lập ban chỉ đạo 138 các cấp?

  Khoản 5 Điều 1 Quyết định 138/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính Phủ ban hành có quy định về nội dung trên ạ:

  "- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, các thành viên tương ứng như Ban Chỉ đạo của Chính phủ, giúp ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ở địa phương".

  Các nội dung pháp lý có liên quan, có thể kiểm tra tại:

  Quyết định 1471/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

  Quyết định 138/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

  Kiểm tra thêm link sau:

  http://noichinh.vn/gioi-thieu/ban-chi-dao-tw-ve-phong-chong-tham-nhung/ 

  Lưu ý: Mỗi địa phương có thể có văn bản hướng dẫn chỉ đạo riêng, ví dụ Hà Nội có Quyết định 1990/QĐ-UBND Hà Nội năm 2018 Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

   
  3677 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận