Thẩm quyền phê duyệt chi phí đầu tư của công trình xây dựng vốn tư nhân

Chủ đề   RSS   
 • #542908 31/03/2020

  Thẩm quyền phê duyệt chi phí đầu tư của công trình xây dựng vốn tư nhân

  Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 68/2019/NĐ-CP, như sau:
   
  Điều 27: Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
  [...]
  2. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
  [...]
  10. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:
   
  a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:
   
  - Giao cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
   
  Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
  [...]"
   
   
  => Theo đó, đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì Chủ dầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 
   
  Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật; kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Riêng dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
   
  1836 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận