Thắc mắc về việc không tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của CTCP

Chủ đề   RSS   
 • #548890 11/06/2020

  Thắc mắc về việc không tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của CTCP

  Cho em hỏi việc Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty không tham dự thì cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có hợp pháp không ạ 

   
  879 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Sonpham71 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565687   30/12/2020

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

  "5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

  ...

  8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp."

  Theo quy định trên thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty không tham dự cuộc họp HĐQT sẽ hợp pháp nếu đủ ba phần tư tổng số thành viên dự họp lần 1 hoặc đủ một nửa số thành viên dự họp lần 2.

  Lưu ý: Nội dung trên được quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020.

   

   
  Báo quản trị |