Thắc mắc về cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất do lấn chiếm

Chủ đề   RSS   
 • #548902 11/06/2020

  Thắc mắc về cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất do lấn chiếm

  Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này:

  ông A xây dựng nhà ở trên đất lấn chiếm (đất thuộc UBND xã quản lý). UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của ông A là: chiếm đất tại khu vực nông thôn với hình phạt chính là 2,5tr và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên ông A vẫn không chấp hành Quyết định xử phạt và cũng không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Vậy UBND xã có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hay không? Nếu sau khi nhận được quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất mà ông A vẫn không tự tháo dỡ công trình xây dựng trên đất thì UBND xã có thẩm quyền tháo dỡ công trình để thực hiện quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đã ban hành hay không? 

  (Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Luật XLVPHC thì UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép. 

  Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 điều 76 NĐ 139/2017 thì UBND cấp xã không có thẩm quyền buộc tháo dỡ công trình vi phạm).

  Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư, xin chân thành cảm ơn!

   
  2185 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vinh.haitho@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận