Thắc mắc về chế độ tử tuất

Chủ đề   RSS   
 • #504330 10/10/2018

  Thắc mắc về chế độ tử tuất

  Hỏi: 

  Trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí và mất thì được hưởng chế độ hưu trí ntn. Người mất năm nay 59 tuổi, về hưu từ năm 2013, hiện đang hưởng mức lương hưu 3.200.000 VND.

  Trả lời: 

  Về chế độ tử tuất chị có thể tham khảo quy định tại mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được hướng dẫn cụ thể tại mục 3 Chương IINghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định như sau:
   
  "Điều 13. Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng
   
  1. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Mục 5 Chương III của Luật bảo hiểm xã hội và quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này.
   
  [...]". 
   
  Theo đó, trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí từ năm 2013 và chết vào năm 2018 thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.
   
  Về chế độ trợ cấp tuất hằng tháng, chị có thể tham khảo quy định tại Điều 67, 68 Luật bảo hiểm xã hội 2014, theo đó, người đang hưởng lương hưu chết thì được nhận trợ cấp tuất hằng tháng. Thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng này được quy định tại khoản 2 Điều 67 và mức hưởng được quy định tại Điều 68 chị nhé.
   
  Về chế độ trợ cấp tuất một lần, chị có thể tham khảo quy định tại Điều 69, 70 Luật BHXH 2014 ạ. Theo đó, trường hợp này có thể được nhận trợ cấp tuất một lần nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:
   
  - Không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng được quy khoản 2 Điều 67.
   
  - Thân nhân tại khoản 2 Điều 67 có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   
  Nếu không thuộc hai trường hợp nêu trên thì người lao động được hưởng trợ cấp một lần ạ.
   
  Như vậy, việc hưởng chế độ tử tuất nói chung bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hằng tháng/ một lần. Tùy vào từng trường hợp cụ thể của mỗi người mà có thể được hưởng chế độ khác nhau ạ.
   
  1410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #504334   10/10/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Chế độ tử tuất

  Cảm ơn bạn vì bài viết rất bổ ích. Cho mình hỏi nếu thuộc hai trường hợp được hưởng tử tuất một lần như bạn đã liệt kê thì khoản tiền đó được tính như thế nào? Và nếu không có nhân thân như trường hợp thứ nhất thì ai là người được hưởng? Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #505808   28/10/2018

  Về cách tính mức trợ cấp tử tuất một lần bạn có thể tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2014 nhé: "Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này."
   
  Về việc không có các thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 67 thì còn có các thân nhân khác có thể có nhận khoản trợ cấp này bạn ạ. Thân nhân theo khoản 2 Điều 67 chỉ gồm các đối tượng sau đây:
   
  - Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
   
  - Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
   
  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
   
  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
   
   
  Báo quản trị |