Thắc mắc pháp luật về ngành logistics

Chủ đề   RSS   
 • #538957 18/02/2020

  Thắc mắc pháp luật về ngành logistics

  Hộ kinh doanh, hợp tác xã, nghiệp đoàn có thể kinh doanh các dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật không? Vì sao?

   
  1986 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn suongsky2605@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539863   29/02/2020

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 234 Luật thưong mại 2005 quy định: “Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật.”

  => Hộ kinh doanh, hợp tác xã và nghiệp đoàn đều không là doanh nghiệp

  Tuy nhiên,tại khoản 1 Điêu 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, như sau:

  Điều 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

  1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics quy định tại Điều 3 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

  [...]

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005, thì: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.”

  Và “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” – khoản 16 Điều 3 Luật đầu tư 2014.

  => Chiếu theo quy định này thì Hợp tác xã và hộ gia đình có thể kinh doanh dịch vụ logistics nếu đáp ứng đuợc các điều kiện đầu tư, kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics.

  Trên thực tế thì có một số hộ gia đình, cá nhân cũng đã có thực hiện một số hoạt động dịch vụ logistics này như vận tải, chuyển phát,...

   

   
  Báo quản trị |