Tàu biển đang đóng thì có được đi đăng ký thế chấp?

Chủ đề   RSS   
 • #561354 28/10/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Tàu biển đang đóng thì có được đi đăng ký thế chấp?

  Theo Điều 31 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định về tàu biển được thế chấp như sau:

  Các loại tàu biển sau đây được thế chấp:

  "1. Tàu biển đăng ký không thời hạn;

  2. Tàu biển đăng ký có thời hạn;

  3. Tàu biển đang đóng;

  4. Tàu biển đăng ký tạm thời;

  5. Tàu biển loại nhỏ."

  Như vậy, tàu biển đang đóng có thể thế chấp được theo quy định hiện hành.

  **Về hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển bao gồm:

  - Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);

  - Hợp đồng thế chấp tàu biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

  - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

  ***Trường hợp sau khi thực hiện nghĩa vụ xong thì có yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển sau đây:

  - Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);

  - Văn bn chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

  - Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đi chiếu) hoặc văn bản xác nhận về việc chm dứt nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm;

  - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

   
  833 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận