Tạm ngừng kinh doanh có đóng thuế môn bài?

Chủ đề   RSS   
 • #536500 31/12/2019

  Tạm ngừng kinh doanh có đóng thuế môn bài?

  Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Công ty tôi hoạt động được một thời gian nhưng do một số lý do, nay công ty muốn tạm ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên đối với các nghĩa vụ kê khai nộp thuế, cụ thể là thuế môn bài thì không biết công ty có phải nộp cho khoảng thời gian tạm ngừng đó không?

  Về phía doanh nghiệp, các nghĩa vụ về kê khai và nộp thuế, trong đó nghĩa vụ về nộp lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định của pháp luật về nộp lệ phí môn bài như sau:

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

  Đối với việc nộp lệ phí môn bài trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, theo đó:

  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

  Như vậy, theo quy định trên đối với trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm theo đúng thời hạn quy định nếu việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch thì sẽ không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

   
  3220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận