Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

Chủ đề   RSS   
 • #513610 13/02/2019

  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

  Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ có những quy định điều chỉnh về phá sản của tổ chức có tư cách pháp nhân, chưa hề quy định về phá sản của một cá nhân. Một số quốc gia như Anh, Pháp  và đặc biệt là Hoa Kỳ đã rất thành công trong việc xây dựng những quy định điều chỉnh vấn đề pháp lý này, điển hình là Luật phá sản Hoa Kỳ. Nước ta nên tiến hành xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh về phá sản cá nhân bởi những nguyên nhân sau:

  Thứ nhất, giải quyết phá sản của cá nhân là một con đường để bảo vệ quyền bình đẳng của con người

  Quyền bình đẳng trước pháp luật được Hiến pháp quy định, bảo vệ. Quyền này chỉ rõ theo điều 22 Hiến pháp năm 1992 và điều 51 Hiến pháp 2013, cho thấy các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế : doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh và cá nhân tiêu dùng đều được bình đẳng trước pháp luật.  Hiến pháp là một đạo luật có hiệu lực pháp luật cao nhất, nó được xem là “luật gốc” “luật mẹ”, các văn bản pháp luật khác phải tuân theo nó để xây dựng những quy định luật theo đúng tinh thần nó mang lại. Hiến pháp đã đề cao quyền bình đẳng của các chủ thể kinh doanh như vậy nhưng pháp luật phá sản Việt Nam lại không hề đề cập đến. Cho nên đây là một bất cấp rất lớn của pháp luật phá sản Việt Nam cần phải khắc phục.

  Thứ hai, phá sản cá nhân giúp giải quyết hiệu quả quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội. Phá sản của cá nhân được giải guyết theo pháp luật sẽ chung hòa lợi ích của các bên. Chủ nợ sẽ đòi lại các khoản nợ của mình nếu tài sản còn đủ, con nợ cũng sẽ không còn phải nơm nóp lo sợ, tránh khỏi những hành vi trái pháp luật của chủ nợ.

  Thứ ba, giải quyết phá sản cá nhân góp phần bảo vệ trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tạo điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới.

   

   
  4430 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536762   02/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Về vấn đề phá sản cá nhân có thể thấy tương tự như trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chịu trách nhiệm với tất cả các nghĩa vụ trên với tư cách là chủ sở hữu công ty tức là phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà bạn cam kết góp. Nếu không góp hoặc góp không đủ thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536780   03/01/2020

  Về vấn đề này, theo quan điểm của mình Luật Phá sản vẫn còn nhiều bất cập, ví dụ như trường hợp căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản: Tại Điều 3, Luật phá sản quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản. Theo đó, quy định này chưa cụ thể, dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán có phải do làm ăn thua lỗ hay không còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần quy định về tiêu chí xác định rõ ràng, cụ thể “không có khả năng thanh toán”, “các khoản nợ đến hạn” và “lâm vào tình trạng phá sản”; về giá trị cụ thể của khoản nợ và thời hạn quá hạn là bao nhiêu để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã có bị coi là lâm vào tình trạng phá sản hay không?

   
   
  Báo quản trị |  
 • #537926   31/01/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1027)
  Số điểm: 7210
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 139 lần


  "Phá sản cá nhân" một ý tưởng rất hay và mình nghĩ có triển vọng. Nó bao gồm cả trường hợp cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, ngoài ra còn có thể xem xét các trường hợp trong giao dịch dân sự như có tài sản nhưng không thanh toán cho chủ nợ,...Tất nhiên cần phải nghiên cứu kỹ để đưa ra quy định tránh những trường hợp vì muốn trốn nợ mà xin tuyên bố phá sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #556878   31/08/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (872)
  Số điểm: 6385
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Căn cứ Khoản 2, Khoản 10 Luật phá sản 2014 quy định như sau:

  2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
   
  10. Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết phá sản.
   
  Như vậy, quy định việc phá sản là quyên của cá nhân, từ những hoạt động kinh doanh của cá nhân cơ quan tổ chức và sự vận hành đúng theo pháp luật, vì lý do không mang lại được lợi nhuộn mất khả năng thanh toán nên đã phá sản.
   
  Đồng thời, theo quy định trên có thể thấy những người tham gia tủ tục phá sản, bao gồm chủ nợ, người lao động doanh nghiệp. Như vậy vấn đề cá nhân được tối ưu hóa, và pháp luật không cấm khi vận hành không được nên phá sản.
   
  Báo quản trị |  
 • #557106   01/09/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Các quy định của pháp luật chưa cụ thể, dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán có phải do làm ăn thua lỗ hay không còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần quy định về tiêu chí xác định rõ ràng, cụ thể “không có khả năng thanh toán”, “các khoản nợ đến hạn” và “lâm vào tình trạng phá sản”; về giá trị cụ thể của khoản nợ và thời hạn quá hạn là bao nhiêu để dễ xác định?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #575936   30/09/2021

  Vấn đề phá sản cá nhân là giải pháp điều hòa lợi ích cho cả con nợ lẫn chủ nợ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập và quản lý trật tự xã hội, định hướng con nợ và chủ nợ hướng giải quyết vấn đề phù hợp. Điều này rất quan trọng tạo hành lang pháp lý cho các bên

   

   
  Báo quản trị |  
 • #577034   13/11/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (584)
  Số điểm: 4735
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 82 lần


  Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

  Cảm ơn bài viết của bạn, 
   
  Việc cho phép một cá nhân nộp đơn yêu cầu phá sản khi không còn khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn có thể đem lại những tác động tích cực đến chính cá nhân đó, chủ nợ và Nhà nước, tạo điều kiện để cho chủ nợ có thể thu hồi được một phần hoặc toàn bộ khoản nợ khó đòi khi tiến hành thanh lý tài sản của người nợ, lập kế hoạch trả nợ dần bằng lợi tức tương lai hoặc những biện pháp khác và đó cũng là điều khó thực hiện nhất trên thực tế.
   
  Báo quản trị |  
 • #579912   29/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (433)
  Số điểm: 3083
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

  Cảm ơn chia sẻ của bạn đã cung cấp những góc nhìn mới về pháp luật. Nhìn chung trong hệ thống pháp luật, không riêng gì pháp luật phá sản, đối tượng doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đã có sự khác biệt. Với pháp luật quốc tế, doanh nghiệp bao gồm tất cả chủ thể có hoạt động kinh doanh, trong khi pháp luật Việt Nam tập trung điều chỉnh doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh. Có thể vì vậy, cá nhân kinh doanh quốc tế có sự bình đẳng từ giai đoạn thành lập, hoạt động đến giải thể hay phá sản. Để có thể xây dựng được quy định về phá sản cá nhân thì cần sự thay đổi rất lớn trong hệ thống pháp luật nói chung.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581973   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn bạn về những thông tin mà bạn đã chia sẻ. Trên thực tế khái niện "phá sản" chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp. Quan trọng hơn là vấn đề giải quyết hệ quả sau khi phá sản. Việc đưa ra ý tưởng "phá sản cá nhân" giúp giải quyết vấn đề giữa "con người với con người" trở nên dễ dàng hơn, điển hình như vấn đề giải quyết giữa chủ nợ và con nợ mà bạn có đề cập trong bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #590339   29/08/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 2006
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, hy vọng nhờ bài viết đóng góp của bạn mà có thêm thông tin, ý kiến để góp phần sửa đổi luật cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến phá sản của cá nhân.

   
  Báo quản trị |