Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

Chủ đề   RSS   
 • #581199 02/03/2022

  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1180 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, thì Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Khi đó sẽ phát sinh vấn đề về quan hệ hôn nhân, tài sản chung và con cái (nếu có)
   
  Việc kết hôn sẽ kết thúc khi xảy ra sự kiện pháp lý gọi là Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
   
  Hiện nay, ngoài Kết hôn và Ly hôn ra, chúng ta còn nghe nói nhiều về khái niệm Ly thân. Vậy Ly thân là gì?
   
  Pháp luật về hôn nhân gia đình VN hiện nay chưa có định nghĩa nào về Ly thân, nhưng chúng ta có thể hiều đây là việc hai vợ chồng không cùng chung sống nhưng vẫn là vợ chồng về mặt pháp lý. Có những trường hợp ly thân vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng ăn riêng, ngủ riêng, sinh hoạt riêng,..
   
  Vợ chồng trong trường hợp này tự nguyện sống riêng mà chưa có quyết định của một cơ quan có thẩm quyền, đó là căn cứ để giải quyết cho vợ chồng ly hôn.
   
  Nói một cách đơn giản là ly thân có nghĩa là 2 bên chia tài sản chung và ai “lo thân người nấy”, tuy nhiên quan hệ về mặt hôn nhân và con chung vẫn còn tồn tại.
   
  chia-tai-san-khi-ly-than
   
  Về Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Luật HNGĐ quy định như sau:
   
  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
   
  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
   
  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.
   
  4 Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
   
  5.  Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại mục 4 không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.
   
  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
   
  1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
   
  2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
   
  3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
   
  4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
   
  Vậy tài sản có được trong thời kỳ ly thân có là Tài sản riêng của vợ, chồng?
   
  Theo quy định thì:
   
  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
   
  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.
   
  Như vậy trong thời kỳ Ly thân nếu tài sản của bên đã được chia có lập văn bản công chứng hay có quyết định của Tòa thì những Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng sau khi chia cũng là tài sản riêng của vợ, chồng
   
   
  1248 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  admin (02/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581210   03/03/2022

  nguyentoan010493
  nguyentoan010493

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2013
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  nhiều người không tìm hiểu kỹ, cứ nghĩ rằng cứ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng nhưng không biết bên cạnh đó còn có số "kẽ hở" để đảm bảo quyền lợi riêng cho vợ hoặc chồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #582819   20/04/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Hiện tại trong quy định thì không có đề cập đến việc ly thân. Tuy nhiên, trên thực tế không hiếm trường hợp này, vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân (quan hệ hôn nhân chưa chấm dứt như trường hợp ly hôn) và những vấn đề phát sinh trong thời gian này thì vẫn xác định là trong thời kỳ hôn nhân. Vấn đề về tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân thì không phải mặc nhiên tất cả đều là tài sản chung, vẫn có trường hợp được xác định là tài sản riêng như được tặng cho riêng, thừa kế riêng...

   
  Báo quản trị |  
 • #583280   30/04/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Pháp luật hiện hành không quy định về vấn đề Ly thân là gì.Trên thưc tế, bản chất có thể hiểu ly thân là việc hai vợ chồng không còn sống chung với nhau.Tuy nhiên về mặt pháp lý, họ vẫn còn là vợ chồng với nhau. Chính vì vậy, những tài sản mà được hình thành trong thời gian này xét cho cùng vẫn là tài sản chung của vợ và chồng. Trên đây là ý kiến của bản thân mình. Cảm ơn bài viết của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #584812   31/05/2022

  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Theo quy định của pháp luật hiện nay chưa quy định về ly thân, nên trong thời gian trên vẫn là trong thời kỳ hôn nhân. Vậy theo luật thì tài sản lúc này vẫn là tài sản chung. Tuy nhiên thực tế thời gian này các bên gần như tách riêng tài sản, nên theo mình nếu có thể chứng minh rõ đây là tài sản do mình làm ra thì tòa án có thể xem xét.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #586434   28/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (450)
  Số điểm: 3435
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Trên thực tế hiện không có quy định về việc ly thân là như thế nào chỉ biết rằng ly thân là chưa ly hôn điều đó đồng nghĩa với việc chưa đưa nhau ra tòa. Vì vậy tài sản trong thời kỳ này vô hình chung vẫn còn là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên không phải tài sản nào trong thời kỳ hôn nhân cũng là tài sản chung như tặng cho, được bố mẹ cho, hoặc là những tài sản mà có cam kết từ người chồng là không nhận tài sản này thì tài sản đó mặc nhiên là tài sản riêng. Mong rằng tác giả viết thêm bài viết hay nữa nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #586490   28/06/2022

  Wings88
  Wings88

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:28/06/2022
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 530
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Hiện nay luật vẫn chưa quy định cụ thể về khái niệm ly thân là như thế nào. Thực tế ly thân được hiểu là việc hai vợ chồng không còn chung sống vưới nhau nữa, tuy nhiên, trên phương diện pháp luật họ vẫn là quan hệ vợ chồng. Do đó, để xác định được tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng họ phải chứng minh được nguồn gốc của tài sản đó, tài sản được tặng cho nhưng trong hôn nhân đó vẫn được xem là tài sản riêng.

   
  Báo quản trị |  
 • #586557   28/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Về quy định của Luật Hôn nhân và gia đình đồng thời về nguyên tắc thì ly thân không được xem là hành vi chấm dứt quan hệ hôn nhân chính vì lý đó mà tài sản có được trong khi ly thân thì vẫn được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Do đó, vợ chồng vẫn có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản khi giữa cả hai xảy ra việc ly hôn, trừ trường hợp các tài sản có được do được thừa kế riêng, được tặng cho riêng thì đây là tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của chồng hoặc vợ với khối tài sản riêng này.

   
  Báo quản trị |  
 • #587463   09/07/2022

  Wings88
  Wings88

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:28/06/2022
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 530
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tài sản có được trong thời gian ly thân có phải tài sản chung?

  Tài sản chung trong hôn nhân thì dù có là trong thời gian ly thân thì vẫn sẽ là tài sản chung. Vì dù thực tế 2 vợ chồng đang ly thân với nhau nhưng trên phương diện pháp luật Hôn nhân và gia đình, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau. Mà tài sản hình thành trong thời gian hôn nhân thì vẫn được xem là tài sản chung, chỉ trừ khi chứng minh được đó là tài sản riêng của mình. 

   
  Báo quản trị |