Tài khoản 152 thể hiện những nội dung gì của Bên Nợ và Bên Có?

Chủ đề   RSS   
 • #612239 31/05/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tài khoản 152 thể hiện những nội dung gì của Bên Nợ và Bên Có?

  Tài khoản 152 phản ánh nội dung gì? Nguyên vật liệu phản ánh vào Tài khoản 152 được phân loại thế nào? Tài khoản 152 thể hiện những nội dung gì của Bên Nợ và Bên Có? 

  Tài khoản 152 phản ánh nội dung gì?

  Căn cứ Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định Tài khoản 152 dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Nguyên vật liệu phản ánh vào Tài khoản 152 được phân loại thế nào?

  Nguyên vật liệu phản ánh vào Tài khoản 152 được phân loại theo quy định tại Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

  - Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể.

  Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ... không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế tạo ra thành phẩm.

  - Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói; phục vụ cho quá trình lao động.

  - Nhiên liệu: Là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.

  - Vật tư thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...

  - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản.

  Tài khoản 152 thể hiện những nội dung gì của Bên Nợ và Bên Có?

  Theo khoản 2 Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-BTC có đề cập Tài khoản 152 thể hiện những nội dung gì của Bên Nợ và Bên Có như sau:

  Bên Nợ:

  - Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác;

  - Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;

  - Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

  Bên Có:

  - Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;

  - Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua;

  - Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;

  - Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;

  - Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

  Tóm lại, Tài khoản 152 thể hiện những nội dung trên của Bên Nợ và Bên Có.

   
  141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận