Sự khác nhau giữa hiếp dâm, cưỡng dâm và dâm ô

Chủ đề   RSS   
 • #499142 09/08/2018

  Sự khác nhau giữa hiếp dâm, cưỡng dâm và dâm ô

   

  Tội hiếp dâm

  Tội cưỡng dâm

  Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục

  Tội dâm ô

  Chủ thể thực hiện

  Không giới hạn số tuổi

  Không giới hạn số tuổi

  Người đủ 18 tuổi trở lên

  Người  đủ 18 tuổi trở lên

  Chủ thể bị xâm phạm

  - Người đủ 18 tuổi trở lên

  - Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

  - Người dưới 16 tuổi

  - Người đủ 18 tuổi trở lên

  - Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

  - Người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

  Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  Người dưới 16 tuổi.

  Dấu hiệu

  Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân

  Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

  Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (với ý chí tự nguyện)

  Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

  Căn cứ pháp lý

  Điều 141, 142 BLHS 2015

  Điều 143, 144 BLHS 2015

  Điều 145 BLHS 2015

  Điều 146 BLHS 2015

  Vấn đề đặt ra:

  1. Nếu chủ thể thực hiện tội cưỡng dâm thỏa hết các dấu hiệu phạm tội mà đối tượng bị xâm phạm dưới 13 tuổi thì có cấu thành tội cưỡng dâm theo quy định tại Điều 144 BLHS 2015 hay không?

  Theo quan điểm của mình: Trường hợp này, chủ thế đó phạm tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 142 BLHS 2015.

  2. Nếu người dưới 18 tuổi thực hiện giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với chủ thể bị xâm phạm nêu trên thì có phạm tội theo điều 145 BLHS 2015 không?

  Theo quan điểm của mình: trường hợp này người dưới 18 tuổi đó không phạm tội.

  3. Nếu người đủ 18 tuổi trở lên thỏa hết các dấu hiệu phạm tội mà đối tượng bị xâm phạm từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì có phạm tội theo điều 146 BLHS hay không?

  Theo quan điểm của mình: trường hợp này người đủ 18 tuổi trở lên đó phạm tội cưỡng dâm theo Điều 143 BLHS 2015

   
  3314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận