Sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt có bị xem là gửi tin nhắn rác không?

Chủ đề   RSS   
 • #557073 31/08/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt có bị xem là gửi tin nhắn rác không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2008/NĐ-CP quy định:

  "Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Thư rác trong Nghị định này bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác."

  Theo đó tin nhắn rác là tin nhắn được gửi cho người nhận mà người nhận không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận.
   Nếu bạn muốn gửi tin nhắn thông báo hàng loạt theo diện dịch vụ thì nên báo trước cho người nhận biết, nếu người nhận đã đồng ý thì việc gửi tin nhắn của mình sẽ không được xem là tin nhắn rác.

   
  462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận