Soạn di chúc bằng văn bản?

Chủ đề   RSS   
 • #572329 15/06/2021

  phudien_tranco

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:26/09/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Soạn di chúc bằng văn bản?

  Em đang soạn thảo di chúc về thừa kế di sản, mong luật sư tư vấn cho em.

  1. Nếu hàng thừa kế của di sản không còn thì di sản đó sẽ chia như thế nào ạ?

  2. Di sản giao cho tất cả các con trông nom, không chỉ định người trông nom thì sẽ quyết định người trông nom như thế nào?

   
  1172 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phudien_tranco vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577935   13/12/2021

  Soạn di chúc bằng văn bản?

  * Về di sản không có người thừa kế:

  Những trường hợp không có người hưởng di sản theo pháp luật như không có người thừa kế theo các hàng thừa kế do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản… thì di sản được xử lý như sau:

  Căn cứ Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

  Điều 622. Tài sản không có người nhận thừa kế

  Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.”

  Như vậy, trong các trường hợp không có người thừa kế nhận di sản thì phần di sản thừa kế này sẽ thuộc về Nhà nước sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ của người để lại thừa kế.

  * Về người trông nom, quản lý di sản

  Căn cứ Điều 616 Bộ luật dân sự 2015 thì người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

  Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

  Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý di sản thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dangthimaihuong11a4@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/12/2021)
 • #583692   30/04/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Soạn di chúc bằng văn bản?

  Trong trường hợp của bạn, nếu hàng thừa kế di sản không còn thì di sản đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với trường hợp giao di sản thừa kế cho người trông nom thì những người trong nôn này tiếp tục quản lý cho đến khi di sản này thuộc về người thừa kế. 

   
  Báo quản trị |  
 • #584954   31/05/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Soạn di chúc bằng văn bản?

  *Trường hợp không có người thừa kế theo pháp luật là trường hợp không còn người thừa kế mà có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người chết

  Không có người thừa kế đáp ứng điều kiện chung đối với người thừa kế quy định tại điều 613 BLDS như sau:

  Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Theo Điều 622 Bộ luật Dân sự có quy định:

  “Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.”

  Theo đó, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ của người để lại thừa kế, phần di sản thừa kế này sẽ thuộc về Nhà nước

  **Trường hợp di chúc không chỉ định và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

  Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 616 Bộ luật Dân sự thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

  Người quản lý di sản có nghĩa vụ theo Điều 617 BLDS như sau:

  + Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  + Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

  + Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

  + Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

  + Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

  Trường hợp người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ là:

  + Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

  + Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

  + Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

  +Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #585017   31/05/2022

  Soạn di chúc bằng văn bản?

  Căn cứ Điều 622 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Tài sản không có người nhận thừa kế như sau:

   
  Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.
   
  Theo đó, nếu không có còn người nhận thừa kế, tức trường hợp khi không có di chúc và không còn người trong hàng thừa kế thì phần di sản sẽ thuộc về Nhà nước.
   
  Báo quản trị |