Số thuế trên hóa đơn có được ghi lẻ không?

Chủ đề   RSS   
 • #575145 31/08/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Số thuế trên hóa đơn có được ghi lẻ không?

  Theo điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC (Điểm này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC):
   
  "Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
   
  1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.
  ...
  g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn."
   
  Hiện tại không có quy định nào mà ghi đơn giá hay ghi số thuế phải là số chẵn. Số thuế thì cứ lấy tổng giá trị nhân với thuế suất, nếu ra số lẻ thì làm tròn theo Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP:
   
  "Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
  ...
  6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính."
   
   
  1409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận