So sánh Vay và Mượn tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #514112 23/02/2019

  TuyenMyn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2016
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 375
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 10 lần


  So sánh Vay và Mượn tài sản

  So sánh Vay và Mượn

  Không ít người nghĩa Vay và Mượn là giống nhau nhưng xem bảng so sánh dưới đây để biết được sự khác nhau giữa chúng nhé:

  Căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015

  Tiêu chí

  Vay

  (Điều 463 BLDS 2015)

  Mượn

  (Điều 494 BLDS 2015)

  Định nghĩa

  Là sự thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó, bên đi vay có trách nhiệm trả lại khoản đã vay cho bên cho vay tài sản cùng loại, theo đúng giá trị, số lượng, chất lượng khoản đã vay.

  => Nói tóm lại: Vay cái gì thì trả lại tài sản tương tự. Tuy nhiên có thể không phải tài sản ban đầu

  Là sự thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên đi mượn, trong đó, bên đi mượn có trách nhiệm trả lại đúng tài sản đã mượn.

  => Nói tóm lại: Mượn cái gì thì phải trả lại đúng y cái đó.

  Hợp đồng áp dụng

  Hợp đồng vay tài sản

  Hợp đồng mượn tài sản

  Đối tượng của hợp đồng

  Tài sản tiêu hao hoặc không tiêu hao

  Ví dụ vật tiêu hao là những thứ như gạo, tiền, vàng…

  Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản

  Ví dụ như xe máy, điện thoại…

  Tính đền bù của hợp đồng

  Là hợp đồng dân sự có đền bù hoặc không đền bù. Nghĩa là, hợp đồng vay tài sản trở thành loại hợp đồng có đền bù khi các bên có thỏa thuận về lãi khi vay tài sản. Còn nếu các bên không thỏa thuận về việc trả lãi, thì hợp đồng vay tài sản trở thành hợp đồng không đền bù.

  Bản chất là hợp đồng dân sự không có đền bù

  Quyền đối với tài sản

  Quyền sở hữu

  Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

  Quyền sử dụng

  Chỉ có quyền sử dụng sau khi nhận tài sản mượn.

  Quyền đòi lại tài sản

  Không được đòi trước hạn.

  Trừ trường hợp bên vay đồng ý hoặc đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

  Đòi lại ngay khi:

  – Bên mượn đã đạt mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn.

  – Bên cho mượn có nhu cầu đột xuất nhưng phải báo cho bên mượn trong thời gian hợp lý.

  – Bên mượn sử dụng tài sản trái mục đích, công dụng…mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.

  Quyền trả lại tài sản

  – Nếu vay tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, nếu vay tài sản là vật khác thì phải trả vật cùng loại, đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  – Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

  – Phải trả lại đúng tài sản đã mượn.

  Trong quá trình sử dụng phải giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản. Nếu tài sản hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

  - phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.

  Ví dụ cụ thể

  A “mượn” B 2 kg gạo để ăn, tuần sau A trả lại cho B 2 kg gạo

  => Đây gọi là A vay gạo của B.

  A “mượn” B 200.000 đồng để xài. Khi nào nhận lương, A sẽ trả cho B.

  => Đây gọi là A vay tiền của B.

  A mượn cuốn sách của B để học, đến chiều đi học về, A trả lại cuốn sách đó cho B.

   

   

   
  12286 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn TuyenMyn vì bài viết hữu ích
  HocVienTuPhap (27/02/2019) VIBBank (25/02/2019) trantuannvnd (25/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515164   11/03/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1979)
  Số điểm: 14194
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Cám ơn thông tin bạn đã giúp mình hiểu rõ bản chất giữa vay và mượn. Trên thực tế, nhiều người không hiểu rõ được bản chất nên có sự nhầm lẫn khi sử dụng. Ví dụ điển hình chính là việc vay tiền mà nhầm lẫn thành mượn tiền. Nếu đã là mượn tiền thì phải trả lại đúng tờ tiền mà mình đã mượn.

   

   
  Báo quản trị |