Sở hữu 02 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604517 04/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2175)
  Số điểm: 75794
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1610 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sở hữu 02 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

  Kể từ ngày 15/8/2023, khi thực hiện các thủ tục về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ áp dụng theo Thông tư 24/2023/TT-BCA. Biển số xe định danh là điểm mới tại Thông tư này, tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ quy định, trong một số trường hợp sở hữu 02 xe trở lên thì cấp biển số xe định danh như thế nào? Hay đã đăng ký xe trước ngày 15/8/2023 thì có phải cấp lại biển số xe mới không?

  Theo Thông tư 24/2023, biển số xe định danh là gì?

  Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). 

  Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

  - Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

  - Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  - Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

  Xem bài viết liên quan: Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lệ phí cấp mới biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 là bao nhiêu?

  Từ 15/8/2023, biển số xe định danh sẽ giải quyết thế nào khi chuyển quyền sở hữu xe?

  Một số lưu ý khi dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8/2023

  Một người sở hữu nhiều xe thì biển số xe định danh được cấp thế nào?

  So với quy định trước đó theo Thông tư 58/2020/TT-BCA thì biển số xe sẽ đi theo xe, tuy nhiên đối với quy định mới tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì biển số xe sẽ đi theo người. Có thể hiểu rằng, giả sử một người có 02 xe thì sẽ được cấp 02 mã số định danh theo chủ xe, khi đó biển số xe sẽ được lấy theo 02 mã số định danh này. 

  Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi một người muốn bán xe thì chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

  Lưu ý: Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

  Như vậy, biển số xe định danh theo chủ xe không chỉ có 1 mà có thể có nhiều hơn. Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Nếu một người có nhiều xe nhiều biển thì tất cả đều được gắn với mã định danh của chủ xe đó.

  Tham khảo:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (Mẫu ĐKX01)

  tải  Mẫu ĐKX01

   

  2. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu ĐKX02)

  tải   Mẫu ĐKX02

   

  3. Giấy chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ  moóc (Mẫu ĐKX03)

  tải  Mẫu ĐKX03

   

  4. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (bản điện tử) (Mẫu ĐKX04)

  tải  Mẫu ĐKX04

   

  5. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (Mẫu ĐKX05)

  tải  Mẫu ĐKX05

  6. Giấy chứng nhận đăng ký máy kéo (Mẫu ĐKX07)

  tải  Mẫu ĐKX07

   

  7. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu DKX07)

   

  tải Mẫu DKX07

   

  8. Giấy khai đăng ký xe (Mẫu DDKX12)

  tải Mẫu DDKX12

  Trường hợp xe đã được đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì có phải cấp lại biển số xe mới không?

  Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 sẽ thực hiện như sau:

  - Xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi thì xác định đó là biển số xe định danh của chủ xe;

  - Xe đã đăng ký biển 05 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định;

  - Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số;

  - Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

  Như vậy, nếu đã đăng ký xe trước ngày 15/8/2023, thì biển số xe đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe, không phải cấp biển số xe mới. Đối với biển 3 hoặc 4 số thì vẫn tham gia giao thông bình thường trừ khi chủ xe có nhu cầu đổi sang biển số định danh hoặc khi thực hiện các thủ tục cấp đổi, cấp lại hoặc sang tên xe theo quy định.

  Xem chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

  Xem bài viết liên quan: 05 lưu ý khi mua bán xe từ 15/8: Được dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe

  Quá 30 ngày chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe không làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị phạt

  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lệ phí cấp mới biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 là bao nhiêu?

  Một số lưu ý khi dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8/2023

   
  13975 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/09/2023) kymcovn (08/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận