Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu vi phạm quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #399530 15/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu vi phạm quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Đó là một trong những nội dung nổi bật tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Thông tư 10/2013/TT-BXD.

  Cụ thể, ngoài các phương thức xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng khi phát hiện vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong quá trình kiểm tra theo Thông tư 10/2013/TT-BXD, bổ sung thêm phương thức:

  - Thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các các nhân tham gia hoạt động xây dựng.

  - Không cho tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng trong một thời gian nhất định

  Đồng thời, việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Lập bản vẽ hoàn công:  

  a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

  b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại mục 2.

  2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công

  TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

  BẢN VẼ HOÀN CÔNG

  Ngày….. tháng….. năm…..

  Người lập

  (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

  Chỉ huy trưởng

  (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

  Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

  (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

   

  Ghi chú: trường hợp Liên danh nhà thầu, thành viên liên danh nào trực tiếp thi công thì người chỉ huy trưởng công trình của thành viên đó ký.

  Hình 1- Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

               TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

  BẢN VẼ HOÀN CÔNG

  Ngày….. tháng….. năm…..

  Người lập

  (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

  Chỉ huy trưởng thầu phụ

  (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

  Người phụ trách thi công của tổng

  (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

  Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

  (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

   

  Hình 2 - Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Thông tư 10/2013/TT-BXD.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 15/09/2015 02:24:07 CH Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 15/09/2015 02:23:23 CH
   
  3886 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  doilabatcong (19/09/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận