Sẽ có quy định chi tiết 5 trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ

Chủ đề   RSS   
 • #568875 10/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Sẽ có quy định chi tiết 5 trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ

  5 Trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ

  5 trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ - Minh họa

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư này là việc khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ.

  Cho đến nay chưa có văn bản cụ thể quy định các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ, mà mới có quy định tại một số Thông tư hướng dẫn đặc thù.

  Những Thông tư trên bao gồm: Thông tư 56/2008/TT-BTC, Thông tư 176/2014/TT-BTC, Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn đồng tiền khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động dầu khí; Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn đồng tiền nộp thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

  Tại Khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư tổng hợp tất cả các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và loại đồng tiền ngoại tệ theo từng trường hợp tương ứng với nội dung giao Bộ Tài chính hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Luật quản lý thuế. Do đó, ngoài hai trường hợp đã có quy định nêu trên, Dự thảo bổ sung thêm 03 trường hợp, cụ thể như sau:

  (1) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là ngoại tệ tự do chuyển đổi (gồm: Thuế tài nguyên, Thuế TNDN; Phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; Tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia; Tiền hoa hồng dầu, khi; Tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí; Thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; Thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế TNDN từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1)..

  (2) Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí và các khoản thu khác do của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

  (3) Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí đối với các cơ quan, tổ chức được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

  (4) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định này là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

  (5) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).”

  Ngoài ra, dự thảo còn có quy định Về tỷ giá thực tế đối với trường hợp NNT hạch toán kế toán bằng ngoại tệ.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư tại file đính kèm. 

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 10/03/2021 11:54:11 SA
   
  1684 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569580   30/03/2021

  Về đông tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi, hiện hành chưa có quy định các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ mà mới có quy định tại một số thông tư hướng dẫn đặc thù. Việc dự thảo thông tư đưa ra những trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ sẽ đảm bảo quản lý thuế chặt chẽ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #569609   30/03/2021

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Về nguyên tắc, trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối theo quy định, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #569690   30/03/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9940
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam bị hạn chế theo quy định tại Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, chỉ những trường hợp tại Điều 4 Thông tư này mới được phép giao dịch ngoại tệ. Về kê khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ thì  mình chưa thấy có quy định. Nếu Thông tư này được thông qua thì gúp cho một số doanh nghiệp dễ dàng nộp thuế và giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý, kiểm soát thuế, phí lệ phí đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

   

   
  Báo quản trị |