SCIC sắp thóai vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn

Chủ đề   RSS   
 • #403224 20/10/2015

  SCIC sắp thóai vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn

  Chính phủ vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xây dựng lộ trình bán hết vốn tại 10 doanh nghiệp lớn, nơi Nhà nước đang nắm giữ phần vốn tương đương khoảng 3 tỷ USD. Đây cũng là những doanh nghiệp có cổ phiếu được nhà đầu tư, trong đó có khối ngoại, chờ đón trên sàn chứng khoán.

  1. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Mã CK: BMI)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 50,7%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 383 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 880 tỷ đồng

  - Lợi nhuận 2014: 120 tỷ đồng

  2. Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia (Mã CK: VNR)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 40,36%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 529 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 1.270 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 335 tỷ đồng

  3. Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã: HGM)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 46,6%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 29,3 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 58,7 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 86,5 tỷ đồng

  4. Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã CK: NTP)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 37,1%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 57 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 230 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 364 tỷ đồng

  5. Công ty Hạ tầng và bất động sản Việt Nam

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 47,6%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): Không có số liệu

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 195 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: Không có số liệu

  6. Công ty Nhựa Bình Minh (Mã CK: BMP)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 29,6%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 42,2 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 1.611 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 369 tỷ đồng

  7. Công ty sữa Việt Nam (Mã CK: VNM)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 45,1%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 795 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 57.532 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 6.068 tỷ đồng

  8. Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 50,7%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 44,3 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước)1.117 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 2.456 tỷ đồng

  9. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Mã CK: SGC)

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 45,1%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 20,8 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước)182 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 18,5 tỷ đồng

  10. Công ty viễn thông FPT (FPT Telecom) 

  - Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ: 50,17%

  - Giá trị sổ sách (phần vốn Nhà nước): 625 tỷ đồng

  - Giá trị thực tế (phần vốn Nhà nước): 3.251 tỷ đồng

  - Lợi nhuận doanh nghiệp 2014: 762 tỷ đồng

  Nguồn: VNExpress

  Cập nhật bởi tamnt133 ngày 20/10/2015 08:13:52 SA
   
  3564 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận