Sau bao lâu người thừa kế không có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế?

Chủ đề   RSS   
 • #579626 25/01/2022

  Sau bao lâu người thừa kế không có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế?


  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:
  "Điều 609. Quyền thừa kế
  Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
  Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.
  ...
  Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
  1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
  2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.
  ..
  Điều 623. Thời hiệu thừa kế
  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
  a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
  b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
  2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
  3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế."
  Như vậy, theo quy định trên sau 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Mà những người thừa kế không yêu cầu chia di sản thừa kế, thì tài sản này sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản, trường hợp không có người thừa kế thì di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu hoặc thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu. Đồng thời, người có quyền thừa kế cũng sẽ không thể khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế được nữa. Do đó, những người có quyền thừa kế cần hết sức chú ý đến vấn đề thời hiệu thừa kế này.
   
  679 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  haidongdk (26/01/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579636   25/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Sau bao lâu người thừa kế không có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Nếu một trong các người thừa kế di sản, có yêu cầu chia di sản thừa kế thì có quyền yêu cầu Tòa án chia di sản trong thời hạn Luật quy định, tuy nhiên thực tế thời hiệu này có thể kéo dài ra thêm, bởi các quy định cho phép “kéo dài” thời gian khởi kiện.

  Thứ nhất, theo quy định “Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự” tại Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, nếu trong khoảng thời hạn được phép yêu cầu chia thừa kế mà xuất hiện một trong các sự kiện ở Điều luật như trên thì khoảng thời gian này không tính vào thời hiệu khởi kiện.

  Thứ hai, là quy định “bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự”, theo Điều 157 Bộ luật Dân sự 2015, nếu trong vụ án thừa kế đã gần hết thời hiệu, mà có xảy ra các trường hợp như bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; các bên đã tự hòa giải với nhau, thì theo khoản 2 Điều 157, thời hiệu bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra các trường hợp trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #579637   26/01/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Sau bao lâu người thừa kế không có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế?

  Cảm ơn bài viết của bạn, 

  Thời hiệu thừa kế là một vấn đề khá phức tạp mà những người thừa kế cần hết sức lưu ý, khi quá thời hạn của thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với di sản thì người thừa kế không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác và các đồng thừa kế đều thừa nhận đây là di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản sẽ được chuyển thành tài sản chung của các đồng thừa kế. và phân chia tài sản chung thì bạn có quyền khởi kiện vụ án chia tài sản chung theo quy định của pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |