Sắp tới sẽ sửa đổi nhiều quy định về lệ phí trước bạ

Chủ đề   RSS   
 • #399838 18/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Sắp tới sẽ sửa đổi nhiều quy định về lệ phí trước bạ

  Theo dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2015, sẽ sửa đổi một số quy định như các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ…

  lệ phí trước bạ

  Đơn cử như sau:

  Cụ thể hóa trường hợp đổi tên và đổi chủ sở hữu không phải nộp lệ phí trước bạ

  Đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản bao gồm các trường hợp sau:

  - Thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới (trừ các trường hợp thêm, bớt các sáng lập viên).

  - Chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

  - Chuyển đổi từ Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ, Doanh nghiệp tư.

  Ví dụ: Công ty TNHH A có 4 sáng lập viên góp vốn để thành lập công ty. Sau một thời gian hoạt động Công ty A nhận vốn góp của một thành viên đồng thời đổi tên thành Công ty TNHH B thì Công ty TNHH B không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của Công ty.

  Trường hợp sau một thời gian hoạt động một thành viên của Công ty A xin rút vốn hoặc chuyển nhượng lại số vốn của mình cho 3 thành viên còn lại thì Công ty A không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của Công ty.

  Trường hợp một trong 4 thành viên trong Công ty TNHH A chuyển nhượng lại toàn bộ số vốn của mình trong Công ty cho người khác không phải là các sáng lập viên của Công ty TNHH A và đổi tên thành Công ty TNHH B thì Công ty TNHH B phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của Công ty.

  Bổ sung hướng dẫn xây dựng bảng giá với tài sản nhập khẩu mà chưa có Bảng giá

  Đối với tài sản nhập khẩu mà chưa có trong Bảng giá của UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản này được xác định như sau:

  Giá tính lệ phí trước bạ = giá nhập khẩu (theo giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các phương pháp do cơ quan Hải quan đã xác định) tại cửa khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), + thuế giá trị giá tăng theo chế độ quy định đối với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp thuế) và các chi phí liên quan để trình UBND cấp tỉnh ban hành kịp thời.

  Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

   
  4224 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận