Quyết định nội bộ nhà trường thì có cần căn cứ Quyêt định thành lập trường?

Chủ đề   RSS   
 • #593268 31/10/2022

  Quyết định nội bộ nhà trường thì có cần căn cứ Quyêt định thành lập trường?

  Căn cứ điểm a khoản 6 Mục II Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định rằng:

  "6. Nội dung văn bản

  a) Căn cứ ban hành văn bản

  Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành).

  Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy ( ;, dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.)."

  >>> Theo đó thì căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Đồng nghĩa là cần có căn cứ ban hành văn bản là quyết định thành lập trường. 

  Hiện quy định cũng không nói rõ là thứ tự sắp xếp thế nào, tuy nhiên thì đa phần sẽ xếp theo thứ tự giá trị pháp lý của văn bản. Và quyết định trường theo em để trên Quy chế hoạt động của nhà trường và dưới Luật, Thông tư, Nghị định trong văn bản trên.

   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận