Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #499957 18/08/2018

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

  Vừa qua, ngày 09/08/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Theo đó:

  - Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc các trường hợp sau đây:

  + Khi Nhà nước thu hồi đất tại các Điều 61, 62, Điểm đ và e Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013; Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Khoản 60 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP;

  + Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn quy định tại Điều 94 Luật Đất đai năm 2013.

  - Trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đế thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đồ và nhà chung cư nguy hiểm thuộc cấp D theo quy định tại Mục 5.3.2.3 của TCVN 9381:2012 không thuộc phạm vi áp dụng Quy định này.

  -  Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tồ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo Khung chính sách đó.

  Ngoài ra, quy định này còn quy định về việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp sau:

  - Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo Quyết định này;

  -  Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo chính sách, phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyêt định này.

  Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 28/2018/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2018. Và thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

   
  9809 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamquan2017 vì bài viết hữu ích
  Nguyennam.stp (19/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận