Quyết định 1575: Thủ tướng giao hơn 256.000 biên chế công chức trên cả nước năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #575610 23/09/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Quyết định 1575: Thủ tướng giao hơn 256.000 biên chế công chức trên cả nước năm 2022

  Ngày 22/9/2021, Thủ tướng ký Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

  Thủ tướng giao biên chế công chức toàn quốc năm 2022 - Minh họa

  Thủ tướng giao biên chế công chức toàn quốc năm 2022 - Minh họa

  Theo quyết định này, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế.

  Cụ thể như sau:

  1. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 247.722 biên chế, trong đó:

  a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.890 biên chế.

  b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.832 biên chế.

  2. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

  3. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

  4, Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng: 7.035 biên chế.

  5. Biên chế công chức dự phòng: 174 biên chế

  Phụ lục đính kèm theo Quyết định có danh sách chi tiết chỉ tiêu công chức cụ thể theo từng tỉnh thành, trong đó đáng chú ý TP.HCM và Hà Nội là 02 địa phương có số công chức nhiều nhất với thứ tự lần lượt là 10.869 và 10.560 biên chế. So với chỉ tiêu năm 2021 của hai địa phương này là 7.124 và 7.927 thì số công chức năm 2022 tăng vượt trội.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 23/09/2021 10:48:06 SA
   
  1118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575724   27/09/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Quyết định 1575: Thủ tướng giao hơn 256.000 biên chế công chức trên cả nước năm 2022

  Theo Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì Tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế
   
  Theo Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành  thì Tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. 

  Theo số liệu trên thì mặc dù Nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2020 đến năm 2021 biên chế giảm, nhưng năm 2022 lại tăng biên chế đến 256.685. Việc nâng biên chế như vậy có đúng với tính thân rút gọn bộ máy không nhỉ?
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/09/2021)