Quyền nhân thân đối với hình ảnh

Chủ đề   RSS   
 • #571915 31/05/2021

  Quyền nhân thân đối với hình ảnh

  Căn cứ Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

  Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

  Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

  a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.”

  Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm các quy định nêu trên thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

  => Như vậy, hiện nay chưa có một quy định nào đưa ra định nghĩa về khái niệm quyền nhân thân đối với hình ảnh.

  Tuy nhiên, qua nội dung của Điều luật này và các Điều luật có liên quan thì có thể hiểu quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân gắn liền với cá nhân được pháp luật quy định và bảo vệ, liên quan đến việc sử dụng và cho phép sử dụng hình ảnh của chính cá nhân đó.

  Do đó, nếu cá nhân chứng minh được hình ảnh này là chính mình thì người này có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết và phải có nghĩa vụ chứng minh tổ chức, cá nhân khác đã sử dụng hình ảnh của mình vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của người này.

  Trường hợp này, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng phải chứng minh được người trong hình đang sử dụng không phải là người này. Khi đó, đối với những hành vi mà người này thực hiện ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân khác, thì có quyền yêu cầu người đó dừng ngay các hoạt động đã làm, đính chính, công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại

   

   
  418 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận