Quyền nhân thân của tác giả là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #561155 27/10/2020

  Quyền nhân thân của tác giả là gì?

  Tác giả có bốn đặc quyền thuộc quyền nhân thân và chỉ có tác giả mới có đầy đủ bốn quyền sau: quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
   
  Các quyền trên có thể được phân chia thành hai nhóm: Nhóm liên quan đến quá trình công bố tác phẩm và nhóm liên quan đến quá trình khai thác tác phẩm. Một hành vi có thể đồng thời xâm phạm nhiều quyền nhân thân khác nhau, chẳng hạn việc xuất bản một tác phẩm tuyển tập bài viết của nhiều người mà không được phép của một hoặc một số người trong số họ, đồng thời không nêu tên hoặc bút danh của họ lên tác phẩm, có thể đồng thời xâm phạm quyền công bố tác phẩm và quyền đứng tên trên tác phẩm.
   
  Theo Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền công bố tác phẩm có thể giao cho người khác thực hiện nên dù là một quyền nhân thân nhưng về bản chất quyền này vẫn có thể chuyển giao cho người khác sử dụng, từ đó biến thành quyền tài sản.
   
  1367 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561182   28/10/2020

  Quyền nhân thân là những quyền chỉ thuộc về riêng cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào thậm chí ngay cả trong trường hợp tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp đó chết. Quyền nhân thân mà pháp luật ghi nhận cho tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền được ghi tên.

   
  Báo quản trị |