Quyền của doanh nghiệp: "Được làm những gì pháp luật không cấm"

Chủ đề   RSS   
 • #501684 09/09/2018

  Quyền của doanh nghiệp: "Được làm những gì pháp luật không cấm"

  Khác với nghĩa vụ của doanh nghiệp, phải được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan thì quyền của doanh nghiệp ngoài những điều được liệt kê cụ thể, nếu những vấn đề gì không bị cấm, doanh nghiệp hoàn toàn được quyền thực hiện. Điều đó có nghĩa là pháp luật đã mở rộng quyền cho doanh nghiệp giống như quyền của công dân tức là “được làm những gì pháp luật không cấm”.

  Đặc biệt, ngoài các quyền liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp được quyền tiến hành thực hiện các hoạt động khác như: đầu tư, góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật đầu tư, phát hành trái phiếu, cổ phiếu theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán, bảo lãnh cho công ty con, mua xe ô tô, xe khách để đưa đón công, nhân viên của mình di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại, mua xe chở hàng để chở nguyên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác hoặc tự mở căn tin phục vụ đồ ăn thức uống cho nhân viên, trông giữ xe cho khách hàng có thu tiền tại cơ sở của công ty, cho khách hàng hoặc đối tác đến làm việc với công ty thuê phòng nghỉ nhà khách,…

   

   
  4878 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận