Quy trình hướng dẫn tổ chức thanh tra, kiểm tra giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

Chủ đề   RSS   
 • #604585 08/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1936 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy trình hướng dẫn tổ chức thanh tra, kiểm tra giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

  Nội dung thanh tra giáo dục được quy định tại Công văn 3972/BGDĐT-TTr 2023 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 07/8/2023 về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
   
  Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:
   
  quy-trinh-huong-dan-to-chuc-thanh-tra-kiem-tra-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong
   
  Thủ tục và hồ sơ thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục
   
  (1) Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra
   
  - Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, các biểu mẫu, biên bản, báo cáo, kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2022 và Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
   
  - Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra và các biểu mẫu, biên bản kiểm tra thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra của đơn vị (nếu có), gồm các bước cơ bản sau:
   
  + Ban hành quyết định kiểm tra (Mẫu số 01);
   
  + Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra (Mẫu số 02);
   
  + Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết thúc kiểm tra trực tiếp, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra (Mẫu số 03);
   
  + Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu số 04);
   
  + Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra (nếu có) (Mẫu số 05).
   
  (2) Hồ sơ thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục
   
  - Hồ sơ thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2022 và Thông tư 06/2021/TT-TTCP.
   
  - Hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định kiểm tra của đơn vị (nếu có), bao gồm:
   
  + Quyết định kiểm tra;
   
  +Kế hoạch tiến hành kiểm tra;
   
  + Báo cáo của đối tượng kiểm tra, báo cáo giải trình (nếu có);
   
  + Biên bản kiểm tra;
   
  + Tài liệu minh chứng thu nhận của đối tượng kiểm tra, đối tượng có liên quan;
   
  + Báo cáo kết quả kiểm tra;
   
  + Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có);
   
  + Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có).
   
  Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục
   
  - Thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra:
   
  + Chánh Thanh tra sở GDĐT quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết Giám đốc sở GDĐT quyết định kiểm tra.
   
  + Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo quy định pháp luật.
   
  + Trưởng phòng GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra của Phòng theo quy định pháp luật.
   
  + Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ.
   
  - Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra và các đối tượng liên quan:
   
  + Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra; trách nhiệm của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra: Thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2022 và Thông tư 06/2021/TT-TTCP.
   
  + Trách nhiệm của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc kiểm tra, người tham gia đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan: Thực hiện theo Quy định về công tác kiểm tra của đơn vị.
   
  + Trách nhiệm của người được cử tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra: Bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và Hướng dẫn này. Tự rà soát và chịu trách nhiệm về các điều kiện, tiêu chuẩn cá nhân theo quy định tại khoản 3 Mục III Hướng dẫn này.
   
  - Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia thanh tra, kiểm tra:
   
  + Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn thanh tra thực hiện theo Điều 28, Điều 29 Nghị định 43/2023/NĐ-CP.
   
  + Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn kiểm tra:
   
  Là cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Sở GDĐT, phòng GDĐT, viên chức của cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn sau:
   
  + Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;
   
  + Có chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội dung cuộc kiểm tra;
   
  + Không trong thời gian bị kỷ luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
   
  - Những người không được tham gia đoàn kiểm tra:
   
  + Những người có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng kiểm tra.
   
  + Những người có hành vi vi phạm về thanh tra, kiểm tra đã bị xử lý theo quy định pháp luật mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích không được tham gia đoàn kiểm tra.
   
  Xem thêm Công văn 3972/BGDĐT-TTr 2023 ban hành ngày 07/8/2023.
   
  450 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận