Quy trình hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #66012 29/10/2010

  lehang123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy trình hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Kính chào luật sư! Tôi xin hỏi về quy trình ký HĐ làm việc có thời hạn sau khi đã hết thời gian thử việc như sau:

  Theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 tại Mục 3 điểm 2.1(HĐ làm việc) thì nên hiểu thế nào cho đúng cụ thể là:

  - Phải có 2 lần liên tiếp và có tổng thời gian của cả 2 lần là 36 tháng? ( ít nhất có 2 lần ký)

  - Chỉ cần tổng thời gian là 36 tháng (chỉ cần 1 lần ký - giảm bớt thủ tục hành chính)
   
  7428 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #66086   29/10/2010

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  Trả lời : Tôi không thấy mục 3 điểm 2.1 của Thông tư 10/2004/TT-BNV mà bạn nói tới, xin được trích luôn toàn bộ điểm 2 dưới đây.

  #00b050;">2. Sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng làm việc lần đầu, người đạt yêu cầu thử việc được tiếp tục ký hợp đồng làm việc cụ thể như sau:

  #00b050;">2.1. Hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng được ký kết giữa người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử việc của đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

  #00b050;">Đối với các trường hợp đã có từ hai lần liên tiếp trở lên ký hợp đồng làm việc có thời hạn 36 tháng thì lần ký hợp đồng tiếp theo, người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu công việc, năng lực làm việc của viên chức và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp quyết định việc ký Hợp đồng làm việc không có thời hạn đối với từng trường hợp cụ thể;

  #00b050;">2.2. Hợp đồng làm việc không có thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử việc của đơn vị sự nghiệp do nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

  #00b050;">2.3. Nội dung bản Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng làm việc không có thời hạn thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Nếu ý câu hỏi của bạn là phần gạch chân ở trên, thì ở đây rõ ràng nói tới việc một người đã hoàn thành ít nhất hai lần hợp đồng có thời hạn 36 tháng, nghĩa là người đã có thời gian làm việc ít nhất là 6 năm liên tục. Những trường hợp đó sẽ được ký hợp đồng làm việc không thời hạn.


   
  Báo quản trị |