Quy định về xuất hóa đơn liên doanh?

Chủ đề   RSS   
 • #537848 30/01/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Quy định về xuất hóa đơn liên doanh?

  Chào Anh,
  Bên em có phát sinh trường hợp này mong nhận được hỗ trợ về pháp lý:
  Sau khi tổ chức đấu thầu bên em đã lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với 3 đơn vị. Tuy nhiên trong thời gian thực hiện hợp đồng, một đơn vị gặp vấn đề liên quan đến thuế, tài chính nên có đề xuất liên doanh với một công ty khác (Công ty A) để thực hiện công việc, hóa đơn sẽ do công ty A xuất hóa đơn cho bên em.
  Em muôn biết việc đề xuất liên doanh và phát hóa đơn như vậy về mặt pháp lý và nên thực hiện ntn cho phù hợp.
   
  1348 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537855   30/01/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11846
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thứ nhất: Việc liên danh phải được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu.
   

  Thứ hai: Căn cứ Luật đấu thầu 2013

  "Điều 64. Điều kiện ký kết hợp đồng

  ...

  2. Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng."

   

  => Như vậy tại thời điểm ký kết,  nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Còn nếu muốn liên danh thì phải thực hiện liên danh trước khi tổ chức đấu thầu và trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên.

  Do vậy, khi đang thực hiện gói thầu mà nhà thầu đề xuất liên danh là không hợp lý anh nhé

  Trường hợp này có thể xử lý theo quy định tại Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

  "Điều 117. Xử lý tình huống trong đấu thầu

   
  ...
   
  11. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu."
   
  Báo quản trị |