Quy định về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi liên doanh thành lập tổ chức kinh tế mới?

Chủ đề   RSS   
 • #552804 26/07/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi liên doanh thành lập tổ chức kinh tế mới?

  Chúng ta có thể tham khảo quy định tại khoản 3 Điểu 22 Luật đầu tư 2014:

  "3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

  b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

  c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. "

  Tương ứng chúng ta cần tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và link sau:

  https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhnghedautu/6

   
  1716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận