Quy định về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Chủ đề   RSS   
 • #524317 30/07/2019

  Quy định về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

  Trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT năm 1993 với các trình độ A, B, C. Hiện nay, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

  Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 3755/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể, thực hiện quy đổi theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX.

  1

  Trình độ A theo Quyết định 177

  Tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc

  Trình độ A1 theo Quyết định 66

  2

  Trình độ B theo Quyết định 177

  Tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc

  Trình độ A2 theo Quyết định 66

  3

  Trình độ C theo Quyết định 177

  Tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc

  Trình độ B1 theo Quyết định 66

  4

  Trình độ B2 theo Quyết định 66

  Tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc

  Trình độ C1 theo Quyết định 66

  Tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc

  5

  Trình độ C2 theo Quyết định 66

  Tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc

   

  Tuy nhiên, Công văn 3755/BGDĐT-GDTX cũng giải thích: Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

   
  2403 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận