Quy định về phân cấp công trình theo thời hạn sử dụng theo thiết kế

Chủ đề   RSS   
 • #605465 15/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76588
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định về phân cấp công trình theo thời hạn sử dụng theo thiết kế

  Phân cấp công trình được quy định theo những tiêu chí nào? Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là bao lâu? Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này. 

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy chuẩn 03:2022/BXD về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng quy định về việc phân cấp công trình theo các tiêu chí sau:

  - Hậu quả do kết cấu công trình bị hư hỏng hoặc phá hủy (sau đây gọi là cấp hậu quả);

  - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;

  - Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình (hoặc các phần của công trình, sau đây gọi chung là công trình), bao gồm: bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng.

  Theo đó, Quy chuẩn 03:2022/BXD áp dụng để xác định các giải pháp kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dạng nhà khác.

  (1) Cấp hậu quả của công trình

  - Cấp hậu quả của công trình được phân thành ba cấp: C1 (thấp), C2 (trung bình) và C3 (cao), được quy định tại Phụ lục A của quy chuẩn này và được xác định trong nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

  - Kết cấu và nền của công trình cần được thiết kế tương ứng với cấp hậu quả của công trình quy định tại quy chuẩn này theo các tiêu chuẩn thiết kế được lựa chọn áp dụng.

  -  Phụ thuộc vào dạng kết cấu và những tình huống cụ thể trong thiết kế công trình, có thể áp dụng cấp hậu quả của một số bộ phận, cấu kiện kết cấu khác với cấp hậu quả của công trình.

  (2) Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình

  Trong đó, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế) là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng mà không cần sửa chữa lớn kết cấu.

  Cụ thể, quy định về thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình như sau:

  Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình

  Mức

  Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình 1)

  Công trình

  1

  Nhỏ hơn 25 năm

  Công trình quy định tại A.2, Phụ lục A của quy chuẩn này.

  2

  Không nhỏ hơn 25 năm

  Công trình chịu tác động trực tiếp của môi trường xâm thực mạnh 2) (hóa chất, môi trường biển), trừ công trình tạm.

  3

  Không nhỏ hơn 50 năm

  Các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dạng nhà khác không thuộc các mức 1, 2 và 4 trong bảng này.

  4

  Không nhỏ hơn 100 năm

  Nhà và công trình độc đáo, có giá trị kiến trúc hoặc mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng (Bảo tàng quốc gia, nhà lưu giữ hiện vật quốc gia, sân vận động thi đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, nhà hát quốc gia, công trình điểm nhấn có kiến trúc độc đáo tại các địa phương và các công trình tương tự).

  1) Thời hạn sử dụng theo thiết kế của một số bộ phận kết cấu và bộ phận bao che riêng biệt có thể lấy khác thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình.

  2) Xác định theo thang phân loại môi trường xâm thực trong tiêu chuẩn có liên quan.

  Bên cạnh đó, kết cấu của công trình phải được thiết kế theo tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng nhằm đảm bảo độ bền lâu tương ứng với thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình, có xét đến các yếu tố sau:

  - Các điều kiện khai thác sử dụng theo công năng;

  - Ảnh hưởng của môi trường xung quanh;

  - Các tính chất của vật liệu sử dụng, các giải pháp bảo vệ chúng khỏi các tác động bất lợi của môi trường cũng như khả năng suy giảm các tính chất của vật liệu.

  (3) Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình

  Việc phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình nhằm thiết lập các yêu cầu an toàn cháy khi thiết kế xây dựng các hệ thống phòng cháy chống cháy cho công trình, phụ thuộc vào công năng và tính nguy hiểm cháy của công trình.

  CHÚ THÍCH: Các khái niệm về an toàn cháy trong 2.3 được định nghĩa tại QCVN 06:2022/BXD.

  - Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình được thực hiện theo các tiêu chí sau:

  + Bậc chịu lửa;

  + Cấp nguy hiểm cháy kết cấu;

  + Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng.

  Xem chi tiết tại Quy chuẩn 03:2022/BXD có hiệu lực từ 01/6/2023.

   
  4940 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (16/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận