Quy định về kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #543315 09/04/2020

  vinhchuduc299

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy định về kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm

  Các anh/chị cho em hỏi:

  Công ty Cổ phần có 65% vốn điều lệ do ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nắm giữ thì có phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm không? Văn bản nào quy định việc có/ không kiểm toán bctc đó?

  Em xin chân thành cảm ơn!

   
  3725 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vinhchuduc299 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544845   29/04/2020

  Căn cứ vào điều 37 Luật Kiểm Toán Độc Lập 2011Nghị định số 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm Toán Độc Lập ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012, tại điều 15 có quy định cụ thể như sau:

  Điều 15. Đơn vị được kiểm toán

  1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

  c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

  3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

  4. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

  5. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  6. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán..”

  Như vậy chỉ những những đơn vị thuộc các trường hợp theo quy định trên thì mới tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính.

  Cập nhật bởi bongbong01 ngày 29/04/2020 09:39:35 CH
   
  Báo quản trị |