Quy định về kê khai giá đối với thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #608563 02/02/2024

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (395)
  Số điểm: 3334
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Quy định về kê khai giá đối với thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

  Cho tôi hỏi kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi thì có phải kê khai giá không? Đơn vị tôi cần kê khai giá  tại cơ quan nào, Sở Tài chính hay Sở Công Thương? 

  1. Các hàng hóa, dịch vụ cần kê khai giá

  Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm:

  - Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại Điều 3 Nghị định 177/2013/NĐ-CP trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;

  - Xi măng, thép xây dựng;

  - Than;

  - Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước;

  - Dịch vụ tại cảng biển;

  - Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

  - Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm;

  - Sách giáo khoa;

  - Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

  - Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

  - Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi;

  - Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế;

  - Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG);

  - Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt;

  - Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

  => Theo đó, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện phải đăng ký và kê khai giá. Còn trường hợp mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe không dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thì không cần phải đăng ký và kê khai giá.

  2. Kê khai giá đối với thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

  Thủ tục kê khai giá được hướng dẫn tại Điều 16 Nghị định 177/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. 

  Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

  Các trường hợp thực hiện kê khai giá gồm:

  + Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá bán buôn;

  + Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

  + Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến (nếu có);

  + Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.

  3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận văn bản kê khai giá

  - Ở trung ương:

  + Bộ Tài chính tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Xi măng, thép xây dựng; Than; Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước; Dịch vụ tại cảng biển; Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm; Sách giáo khoa; Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG). 

  + Bộ Công Thương tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế. 

  + Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá; Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá; Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. 

  + Bộ Y tế tiếp nhận văn bản kê khai giá đối: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. 

  - Ở địa phương:

  + Sở Tài chính tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Xi măng, thép xây dựng; Than; Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước; Dịch vụ tại cảng biển; Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm; Sách giáo khoa; Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG). 

  + Sở Công Thương tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

  + Sở Giao thông vận tải tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với: Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá; Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá; Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.

  + Sở Y tế tiếp nhận văn bản kê khai giá giá đối: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. 

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o khoản 1 Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP trên địa bàn huyện. Sở Tài chính và các sở quản lý ngành có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hàng hóa, dịch vụ kê khai giá phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận.

  - Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 177/2013/NĐ-CP có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá.

  => Như vậy, đơn vị kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện phải kê khai giá tại Bộ Công Thương; Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận