Quy định về chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #529608 30/09/2019

  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Quy định về chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

  Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định các nội dung liên quan đến chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, theo đó:
   
  Đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định như sau:
   
  - Hình thức đào tạo:
   
  + Đào tạo tại các cơ sở đào tạo.
   
  + Tự học.
   
  - Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm:
   
  + Phần kiến thức chung:
   
  ++ Các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm;
   
  ++ Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm.
   
  + Phần kiến thức chuyên môn:
   
  ++ Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.
   
  ++ Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.
   
  ++ Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giám định tổn thất bảo hiểm.
   
  ++ Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.
   
  Thông tư 65/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
   
  1032 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Lunakhung123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận