Quy định NSDLĐ trả tiền lương theo ngày cho NLĐ. NLĐ có phải tự đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

Chủ đề   RSS   
 • #577256 24/11/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Quy định NSDLĐ trả tiền lương theo ngày cho NLĐ. NLĐ có phải tự đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: 

  Điều 54. Hình thức trả lương

  Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

  a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

  a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

  a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

  a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

  b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

  c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

   NHƯ VẬY, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận hình thức trả lương theo tháng, tuần, ngày, giờ làm việc. Đây là hình thức trả lương theo thời gian.

  Việc tham gia BHXH là bắt buộc đối với trường hợp ký HĐLĐ, theo quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;. Trách nhiệm đóng BHXH là cả NSDLĐ và NLĐ, việc đóng theo quy định hàng tháng với mức đóng cơ bản là 

  NLSDLĐ: 21.5%

  NLĐ:  10.5%

   

   
   
  639 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận