Quy định mới về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát

Chủ đề   RSS   
 • #526508 27/08/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Quy định mới về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang dự thảo quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quả lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

  Quyết định này thay thế Quyết định 04/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

  Bao gồm:

  1. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  2. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  3. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

  4. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

  6. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

  7. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  8. Kiểm sát viên cao cấp

  9. Điều tra viên cao cấp

  10. Kiểm tra viên cao cấp

  11. Kiểm sát viên trung cấp

  12. Điều tra viên trung cấp

  13. Kiểm tra viên chính

  14. Kiểm sát viên sơ cấp

  15. Điều tra viên sơ cấp

  16. Kiểm tra viên

  17. Cán bộ điều tra

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  2896 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận