Quy định mới về số lượng Giám đốc và Phó giám đốc sở

Chủ đề   RSS   
 • #557863 15/09/2020

  hoamattroi9297

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2020
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 76
  Được cảm ơn 119 lần


  Quy định mới về số lượng Giám đốc và Phó giám đốc sở

  sửa đổi quy định tổ chức cơ quan chuyên môn UBND tỉnh

  Ủy ban nhân dân - Hình minh họa

  Chính phủ mới ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2020 sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. 

  Theo đó, giám đốc sở và phó giám đốc sở được sửa đổi và bổ sung như sau:

  Giám đốc sở

  - Giám đốc sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, là người đứng đầu sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm.

  Phó giám đốc đốc sở

  - Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở;

  - Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  - So sánh với quy định hiện hành, thì việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

  Số lượng Phó Giám đốc sở

  - Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

  - Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

  - Khác với quy định sắp có hiệu lực,  Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định số lượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người.

  CSPL: khoản 4 điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP

  Cập nhật bởi hoamattroi9297 ngày 15/09/2020 05:01:10 CH
   
  2581 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận