Quy định hình thức văn bản; duyệt, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản của Bộ LĐTBXH.

Chủ đề   RSS   
 • #608749 19/02/2024

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 3651
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Quy định hình thức văn bản; duyệt, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản của Bộ LĐTBXH.

  Ngày 26/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 100/QĐ-LĐTBXH năm 2024 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó quy định hình thức văn bản; duyệt, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản của Bộ LĐTBXH như sau:

  Hình thức văn bản

  Các hình thức văn bản do Bộ và các đơn vị thuộc Bộ ban hành bao gồm:

  - Văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư, Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

  - Văn bản hành chính bao gồm: nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

  - Văn bản chuyên ngành bao gồm:

  + Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy;

  + Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  + Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của các tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

  + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

  + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài;

  + Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

  + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, giám định, thử nghiệm;

  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

  Duyệt, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản

  - Dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

  - Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung bản thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến vào bản thảo văn bản giấy hoặc cập nhật ý kiến trên Hệ thống, chuyển lại dự thảo văn bản đến đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung.

  - Đơn vị, cá nhân được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm hoàn thiện bản thảo và phiếu trình theo yêu cầu của người có thẩm quyền, trình bản giấy dự thảo đã chỉnh lý, bổ sung để người có thẩm quyền ký hoặc cập nhật dự thảo văn bản và tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống để trình người có thẩm quyền.

  - Trường hợp văn bản đã được người có thẩm quyền ký, nhưng phát hiện thấy cần thiết phải thay đổi, bổ sung thì đơn vị hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản phải trình người có thẩm quyền ký xem xét, quyết định.

  Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành

  - Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng đơn vị được ủy quyền chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về độ chính xác, tính hợp pháp về nội dung văn bản, ký tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu./.) và ký vào phiếu trình đối với văn bản giấy; ký số vào phiếu trình điện tử đối với văn bản điện tử trước khi trình người có thẩm quyền.

  - Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của Bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thể thức văn bản và ký vào phiếu trình giấy hoặc ký số vào phiếu trình điện tử trước khi trình người có thẩm quyền ký ban hành.

  Quyết định 100/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực ngày 26/01/2024.

   
  19 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận