Quy định giá giữ xe tối đa tại thành phố Hồ Chí Minh?

Chủ đề   RSS   
 • #564013 30/11/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định giá giữ xe tối đa tại thành phố Hồ Chí Minh?

  Quy định giá giữ xe tối đa tại thành phố Hồ Chí Minh?

   
  536 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564041   30/11/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11822
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 3 Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu đối với xe máy nói chung (bao gồm xe ga, xe số) như sau:

  Ban ngày mức giá tối đa là 6.000đ/lượt

  Ban đêm mức giá tối đa là 9.000đ/lượt

  Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

  1. Quy định về thời gian:

  a) Thời gian ban đêm được xác định từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.

  b) Trường hợp thời gian trông giữ xe trong 2 giai đoạn: trước và sau 18 giờ thì tính giá như sau:  

  - Nếu tổng thời gian trông giữ ít hơn 12 giờ: tính mức giá ban ngày hoặc ban đêm (thời gian trông giữ trước 18 giờ nhiều hơn thời gian trông giữ sau 18 giờ thì thu theo mức giá ban ngày và ngược lại);

  - Nếu tổng thời gian trông giữ từ 12 giờ trở lên thì thu theo giá cả ngày và đêm.

  Như vậy, dựa trên mức thu ban ngày và ban đêm cũng như tổng thời gian giữ xe trong khung giờ nào để chị có thể xác định đúng số tiền mà chị phải chi trả.

   
  Báo quản trị |