Quy định ghi nợ tiền sử dụng đât?

Chủ đề   RSS   
 • #537851 30/01/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định ghi nợ tiền sử dụng đât?

  Tôi  thấy có vấn đề thắc mắc về Nghị định 79:

  Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 (Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ 10/12/2019. Tại Điều 2 quy định:

  Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

  1. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

  a) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

  Như vậy có phải các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 01/3/2016 (đến 10/12/2019 chưa thanh toán nợ) đều có thể kéo dài thời gian trả nợ đến 28/02/2021 và được tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN mà không phân biệt trên 5 năm (ví dụ ghi nợ tại thời điểm tháng 8/2014) hay dưới 5 năm.

  Nếu đúng như vậy thì điều này có phần bất cập, bởi những người đến nay đến hạn thanh toán nợ (đủ 5 năm) lại được kéo dài thêm hơn 1 năm (thành hơn 6 năm) mới thực hiện thanh toán nợ; chưa nói tới có trường hợp thanh toán nợ cách đây mấy ngày (do họ chưa có thông tin NĐ 79) nhưng quá hạn 5 năm phải thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm thanh toán (chênh lệch tăng so với số tiền nợ).

   
  1176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537858   30/01/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Ngày hiệu lực:10/12/2019)

  "Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

  1. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:
   
  a) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.
   
  Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ."
   
  => Theo quy định trên thì đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 chưa thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021.
   
  Có nghĩa là phải là kéo dài thời gian thanh toán mà ngày 28 tháng 02 năm 2021 là mốc thời gian để xác định những hộ, cá nhân ghi nợ trước ngày 01/3/2016 thì tính tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp GCN (Ví dụ: Một cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất ngày 28/2/2016 thì đến hết ngày 28/2/2021 cá nhân này thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ thì vẫn tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN (vẫn đảm bảo 5 năm))
   
  Còn Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 thì thanh toán theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. 
   
  Báo quản trị |